PODZIEL SIĘ

Związek Dealerów Samochodowych przedstawia między innymi to, jak wygląda zatrudnienie pracowników.

Związek Dealerów Samochodów opublikował raport ?Sytuacja obecna i perspektywy rynku pracy w branży sprzedaży i serwisowania samochodów?. Raport został opracowany na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w dniach od 6 do 28 września 2012 roku. W badaniu wzięło udział 269 firm dealerskich, których potencjał stanowi 41 procent polskiego rynku sprzedaży samochodów. Wszyscy uczestnicy badania odpowiadali na trzy pytania:

1. Jaka była wielkość zatrudnienia w Państwa firmie na dzień 1 września 2012?

2. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia 1 września 2012 roku Państwa firma zatrudniła pracowników i ilu, czy też zwolniła pracowników i ilu?

3. Czy w przypadku, gdy sytuacja na rynku sprzedaży samochodów i usług serwisowych nie ulegnie zmianie planują Państwo w okresie 2 najbliższych 12 miesięcy zatrudnić pracowników i ilu, czy zwolnić pracowników i ilu?

Z badań wynika, że zatrudnienie w branży dealerskiej na dzień 1 września 2011 wynosiło 40 180 osób (średnio 41,9 osoby na firmę dealerską). Pomimo ogólnego wzrostu sprzedaży nowych samochodów w roku 2011, wyniki przeprowadzonego we wrześniu 2012 badania pokazują, że zatrudnienie w sektorze sprzedaży samochodów nowych i autoryzowanych usługach serwisowych na dzień 1 września 2012 wynosiło już tylko 38 130 osób, tj. przeciętnie 39,7 osoby na jedną firmę dealerską.

Oznacza to, że w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia 1 września 2011 roku, zatrudnienie w sektorze zmniejszyło się aż o 5,1 procenta, co w przeliczeniu daje 2050 utraconych miejsc pracy. Przeciętnie, według przeprowadzanego badania, każda polska firma dealerska zmniejszyła swoje zatrudnienie w tym okresie o 2,14 pracownika.

Dramatycznie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o perspektywy zatrudnienia w okresie najbliższych 12 miesięcy. Zgodnie z ankietami badawczymi można prognozować, że w branży dealerskiej pracę straci w tym czasie 3810 osób, co będzie stanowić dalsze 9,5 procenta obniżenia zatrudnienia w odniesieniu do stanu z dnia 1 września 2011 roku. O pesymizmie panującym w branży dobitnie świadczy fakt, że jedynie 12 spośród 269 ankietowanych przedsiębiorców planuje zwiększenie zatrudnienie w najbliższych 12 miesiącach, co stanowi zaledwie 4,5 procent ankietowanych, co przekłada się na liczbę jedynie 63 nowych miejsc pracy. Podobnie za poważnie niepokojącą należy ocenić sytuację, w której aż 77,6 procent ankietowanych przedsiębiorców motoryzacyjnych planuje redukcje zatrudnienia najbliższym czasie.

Niezwykle ciekawie wygląda porównanie powyższych wyników z opublikowanymi w sierpniu br. badaniami perspektyw zatrudnienia przygotowanymi przez PKPP Lewiatan ?Kto będzie zwalniał, a kto będzie zatrudniał?. W wykonanym przez PKPP Lewiatan badaniu roku 2012 wśród grupy Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) zmniejszenie zatrudnienia zadeklarowało jedynie 8,9 procent przedsiębiorców, a wzrost aż 12,9 procent respondentów. Po porównaniu tych wyników widać wyraźnie, że na tle sektora MSP sytuacja na rynku handlu i usług motoryzacyjnych wygląda katastrofalnie.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułLech Wałęsa w fabryce Chryslera
Następny artykułCo robili koszykarze FC Bayern w siedzibie Audi?
Robert Ocetkiewicz
Od wielu lat pasjonat motoryzacji. Pomysł na stworzenie serwisu o tej tematyce zrodził się w jego głowie już dawno, ale dopiero w 2011 roku znalazł czas, aby się temu poświęcić. Data 4 sierpnia została więc u niego zapisana w kalendarzu jako początek czegoś nowego i przygody, która ma nadzieję zaowocuje dobrymi tekstami i sporym gronem wiernych czytelników.