PODZIEL SIĘ

Okazuje się, że niewiele trzeba, aby nieprzepisowa jazda skończyła się natychmiastowym wypowiedzeniem umowy od szefa.

Punktów karnych złapać nie jest trudno, zwłaszcza jeśli na co dzień wykonuje się zawód wymagający bycia mobilnym. Łatwo wywnioskować, że najbardziej narażeni na zdobycie punktów są osoby wykonujące zawód przedstawiciela handlowego, kuriera czy też dostawcy. Zresztą ? nie tylko oni. Każdy, kto w codziennej pracy korzysta z samochodu powinien się mieć na baczności i przestrzegać przepisów. Warto też podkreślić, że dla wielu osób prawo jazdy chociażby kategorii B oznacza możliwość pracy zarobkowej. Jak się okazuje często jest to warunek bez którego podjęcie współpracy byłoby niemożliwe. Dlatego w tej kwestii pracodawcy zawierają odpowiednie klauzule w umowach o pracę.

[title type=”h2″]Zwolnić czy nie zwolnić?[/title]

Brawurowa jazda pracownika służbowym pojazdem narusza reputację firmy, co oznacza nieprzyjemne konsekwencje. Niesfornym kierowcom grozi nie tylko poważna rozmowa z szefem, ale ? w niektórych przypadkach ? dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Utrata uprawnień jest podstawą dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Zgodnie z artykułem 52 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, drugim natomiast popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. Ważny jest fakt, iż zwolnienie może nastąpić jeśli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Inną przyczyną zwolnienia może być sytuacja, w której pracownik utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku np. w przypadku kierowcy może to być utrata prawo jazdy. Pamiętajmy jednak, że zatrzymanie prawa jazdy w ramach postępowania karnego nie jest równoznaczne z utratą uprawnień koniecznych do wykonywania pracy kierowcy. W zaistniałej sytuacji pracodawca powinien powierzyć pracownikowi na czas zatrzymania prawa jazdy inną pracę. Dopiero wyrok sądu lub decyzja administracyjna powodujące chociaż czasowy zwrot prawa jazdy oznacza zawinioną utratę uprawnień i wiąże się z możliwością zwolnienia dyscyplinarnego.

[title type=”h2″]Zwolnienie dyscyplinarne[/title]

Pracodawca podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi pamiętać, że nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Konieczne jest także podanie informacji dotyczącej powodu zwolnienia pracownika. Pracodawca ma także obowiązek podania pracownikowi przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Przyczyna ta musi być określona precyzyjnie, poprzez wskazanie konkretnego oraz rzeczywistego zdarzenia, zdarzeń lub okoliczności, które zdaniem pracodawcy uzasadniają wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Opis ten powinien określać czas oraz miejsce wystąpienia okoliczności, które spowodowały wypowiedzenie umowy.

Źródło: Flotis.pl

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNowy Peugeot 208 GTi już w Polsce
Następny artykułAlfa Romeo sponsorem legendarnego toru
Robert Ocetkiewicz
Od wielu lat pasjonat motoryzacji. Pomysł na stworzenie serwisu o tej tematyce zrodził się w jego głowie już dawno, ale dopiero w 2011 roku znalazł czas, aby się temu poświęcić. Data 4 sierpnia została więc u niego zapisana w kalendarzu jako początek czegoś nowego i przygody, która ma nadzieję zaowocuje dobrymi tekstami i sporym gronem wiernych czytelników.