PODZIEL SIĘ

Zobacz, gdzie możesz samodzielnie sprawdzić, czy dany pojazd ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie oraz ile wynosi mandat.

W ubiegłym roku za brak polisy OC właścicielowi pojazdu groziła kara 3360 złotych. Od tego roku jest ona wyższa i wynosi 3,5 tys. złotych. Mniej zapłacimy jednak, jeżeli okres braku obowiązkowego ubezpieczenia jest krótszy niż 14 dni. Wówczas kara będzie wynosić 1750 złotych. Z kolei za nieposiadanie polisy jeden lub dwa dni, zapłacimy 700 złotych. Kary dla posiadaczy samochodów ciężarowych są oczywiście odpowiednio wyższe. Wszystkie stawki przedstawia tabela, której źródłem jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.[frame src=”http://motoday.pl/wp-content/uploads/2015/01/Kara-za-brak-OC.jpg” link=”http://motoday.pl/wp-content/uploads/2015/01/Kara-za-brak-OC.jpg” target=”_self” width=”620″ height=”” alt=”Kary za brak ubezpieczenia OC” align=”center” prettyphoto=”true”] (1) także autobusy i ciągniki

UFG szacuje, że po polskich drogach jeździ około 250 tysięcy pojazdów bez ważnej polisy OC. Rocznie ich kierowcy powodują ponad 6 tysięcy wypadków powodując straty wynoszące około 70 mln złotych. Aby zmniejszyć ich ilość UFG zakończyło wprowadzanie systemu, który ułatwi policji. Dzięki systemowi e-Zawiadomienia funkcjonariusze sprawdzą, czy polisa została wykupiona. W przypadku odpowiedzi negatywnej, fundusz wszczyna postępowanie wyjaśniające.

Fundusz również samodzielnie ściga osoby uchylające się od tego obowiązku. Dzięki urządzeniu skanującemu ogólnopolską bazę polis OC do końca listopada ubiegłego roku zidentyfikowano  13,5 tysiąca pojazdów bez OC, z czego po weryfikacji, wezwania do zapłacenia kary  wysłano do 12,6 tys. posiadaczy pojazdów. Według danych UFG jest to o 5,4 tysiąca więcej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Takżę samodzielnie można sprawdzić, czy dany pojazd ma wykupioną polisę OC. W zamieszczonym na tej stronie formularzu należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN, kraj oraz dzień na który chcemy sprawdzić polisę.