PODZIEL SIĘ
taryfikator mandatów, policja, prędkość

Oto najbardziej aktualny taryfikator mandatów za rok 2016.

Przedstawiamy poradnik, z którym powinien zapoznać się każdy kierowca. Całość została podzielona na szczegółowe działy, związane na przykład z przekroczeniem dozwolonej prędkości czy innymi manewrami, których nie można wykonywać na drodze. Jaki mandat dostanie kierowca, kiedy przekroczy prędkość na przykład o 30 km/h? Tego wszystkiego dowiesz się z naszej publikacji.

Ruch pojazdów – przepisy:

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł (art.16 ust.4)
 • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem: 100 zł (art.16 ust.5)
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 250 zł (art.16 ust.6)
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 100 zł (art.39 ust.1)
 • Przewożenie dziecka w pojeździe:
  – poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł (art.45 ust.2 pkt 5 lub art.39 ust.3),
  – w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł (art.45 ust.2 pkt 4).
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł (art.45 ust.2 pkt 3)
 • Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 100 zł (art.40 ust.1)
 • Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 100 zł (art.45 ust.2 pkt 3)
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 150 zł (art.45 ust.2 pkt 2)
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200 zł (art.45 ust.2 pkt 1)
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł (art.45 ust.1 pkt 5)
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150 zł (art.44 ust.1 pkt 3 lub ust.3)
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 150 zł (art.41)
 • Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego: 300 zł (art.55 ust.1)

Włączanie się do ruchu:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł (art.17 ust.2)
 • Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł (art.18 ust.1)
 • Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego: 200 zł (art.18a ust.1)

Prędkość i hamowanie:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (art.20 lub art.31 ust.1 pkt 1):

 • do 10 km/h: do 50 zł,
 • o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł,
 • o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł,
 • o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł,
 • o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł,
 • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.
 • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł (art.19 ust.2 pkt 2)
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł (art.19 ust.2 pkt 1)
 • Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł (art.19 ust.3)

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu (art.21 ust.4):

 • do 10 km/h: do 50 zł,
 • o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł,
 • o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł,
 • o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł,
 • o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł,
 • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu:

 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł (art.22 ust.6 pkt 4)
 • Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł (art.22 ust.6 pkt 1)
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł (art.22 ust.5)
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem: 150 zł (art.22 ust.2)
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł (art.22 ust.4)

Wymijanie, omijanie i cofanie:

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł (art.26 ust.3 pkt 2)
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł (art.28 ust.3 pkt 4)
 • Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł (art.23 ust.1 pkt 3)
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł (art.23 ust.2)

Wyprzedzanie:

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł (art.26 ust.3 pkt 1)
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł (art.27 ust.4)
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
  ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł (art.24 ust.1 pkt 1),
  kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł (art.24 ust.1 pkt 2).
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 1)
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 2)
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 3)
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 300 zł (art.28 ust.3 pkt 3 lub ust.6)
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł (art.24 ust.2)
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł (art.24 ust.3–5)
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł (art.24 ust.6)
 • Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł (art.24 ust.6)
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł (art.24 ust.11)

Przecinanie się kierunków ruchu:

 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł (art.26 ust.1)
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 350 zł (art.26 ust.2)
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 350 zł (art.26 ust.4)
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów: 350 zł (art.27 ust.1)
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić: 350 zł (art.27 ust.1a)
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 350 zł (art.27 ust.3)
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 350 zł (art.26 ust.7)
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 300 zł (art.28 ust.4)
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 100 zł (art.26 ust.6)
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300 zł (art.28 ust.3 pkt 1)
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł (art.28 ust.3 pkt 2)
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym: 250 zł (art.26 ust.3 pkt 3)
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy: 100 zł (art.26 ust.3 pkt 3)
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł (art.25 ust.4 pkt 1)

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza:

 • Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł (art.30 ust.1 pkt 1)
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 100 zł (art.30 ust.1 pkt 2)
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 1)
 • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 2)
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł (art.30 ust.3)

Holowanie:

 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem: 250 zł (art.31 ust.1 pkt 3)
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe: 250 zł (art.31 ust.1 pkt 6)
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: 250 zł (art.31 ust.2 pkt 1)
 • Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony: 250 zł (art.31 ust.2 pkt 2)
 • Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego: 250 zł (art.31 ust.2 pkt 3)
 • Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą): 250 zł (art.31 ust.2 pkt 4)
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
  niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 100 zł (art.31 ust.1 pkt 2),
  nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 150 zł (art.31 ust.1 pkt 4),
  brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 150 zł (art.31 ust.1 pkt 5),
  niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 100 zł (art.31 ust.1 pkt 7),
  niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 50 zł (art.31 ust.1 pkt 7).

Taryfikator mandatów z poprzedniego roku można znaleźć w tym miejscu.

 • Eld

  Kary za niektóre wykroczenia są zdecydowanie za niskie….