PODZIEL SIĘ

W Polsce możemy być ukarani za bardzo wiele przewinień, ale to właśnie parkowanie na trawniku, może kosztować nas najwięcej. Ile dokładnie trzeba zapłacić?

Nie jest tajemnicą, że w naszych miastach brak jest wystarczającej ilości miejsc parkingowych, nic więc dziwnego, że kierowcy decydują się zaryzykować i parkują na trawniku. Do niedawna taki manewr mogliśmy przypłacić mandatem w wysokości 500 złotych. Choć zazwyczaj kończyło się na zdecydowanie niższych kwotach, rzadko kiedy przekraczających 200 złotych. Co ciekawe był to jeden z najwyższych mandatów, jakie moglibyśmy otrzymać w naszym kraju. Aby otrzymać podobną karę finansową musielibyśmy przekroczyć dopuszczalną prędkość o co najmniej 50 km, bądź zaparkować na miejscu dla inwalidów nie posiadając odpowiednich uprawnień.

Parkowanie na trawniku
Parkowanie na trawniku może nas wiele kosztować

Zaostrzenie przepisów

Pozostawianie pojazdów na trawniku stało się plagą wielu miast, które zdecydowanie nie radziły sobie z tym problemem. Samorządy wydawały ogromne pieniądze na próby uniemożliwienia kierowcą niszczenia zieleni. Zakup tysięcy słupków i odgradzanie trawników nie przynosiły pożądanego rezultatu. Wydawać by się mogło, że kierowcy kpią z działań miasta i kontynuują swój proceder. Rzekomym rozwiązaniem problemu miało być podwyższenie kwoty maksymalnej mandatu do aż 1000 złotych. Od 2017 roku kierowców obowiązuje przepis z Art. 144. § 1 kodeksu wykroczeń mówiący że:

“Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.”

Należy zadać sobie pytanie: czy jest to odpowiednie rozwiązanie problemu parkowania pojazdów na trawnikach? Ryzyko otrzymania wysokiego mandatu przez kierowcę niekoniecznie może przynieść pożądany skutek. Samorządy zamiast szukać sposobu na “blokowanie” trawników, powinny zastanowić się, czy aby ich miasta nie potrzebują większej ilości miejsc parkingowych.