PODZIEL SIĘ
Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu

Od 1 stycznia czeka nas kara za nieprzerejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie oraz niezarejestrowanie samochodu sprowadzanego zza granicy. Ile mamy czasu oraz czym grozi zwłoka?

Przepis zobowiązujący nas do rejestracji zakupionego przez nas samochodu w przeciągu 30 dni od daty zakupu istniał już przez wiele lat. W praktyce był on kanalizowany przez wszystkich kierowców i kojarzony ze zbędnym wydatkiem. W efekcie na polskich drogach porusza się spora część pojazdów z blachami dawnym właścicieli. Choć każdy kierowca miał obowiązek rejestracji pojazdu, to niewykonanie tej czynności nie wiązało się z żadną karą, a sami policjanci często nie zwracali nawet uwagi, że właścicielem pojazdu jest inna osoba niż ta figurująca w dowodzie rejestracyjnym. Nadszedł czas to zmienić, nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia.

Wysoka kara za nieprzestrzeganie terminów

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, wcześniej nie groziły nam żadne konsekwencje za nieprzerejestrowanie pojazdu. Teraz czeka nas kara w wysokości od 200 do 1000 złotych. Dotyczy to zarówno samochodów sprowadzanych zza granicy, jak i tych kupionych w Polsce.

„Kary będą nakładane w przypadku: sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia; nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia” – podaje Ministerstwo Infrastruktury.

Powodem zmian w przepisach jest duża liczba samochodów, które figurują w Centralnej Ewidencji Pojazdów, ale nie poruszają się po drogach. Mowa tu nawet o 6 mln samochodów. Innym ważnym aspektem były skargi poprzednich kierowców, którzy musieli tłumaczyć się z “wyczynów” aktualnych posiadaczy pojazdów.

Co z zakupionymi wcześniej samochodami

Jeżeli zakupiliśmy nasz pojazd przed końcem roku, to za nieprzerejestrowanie go w terminie nie czeka nas żadna kara. Wiąże się to z zasadą, że prawo nie działa wstecz, a tym samym kierowcy, który od dawna jeżdżą na nieswoich blachach mogą być spokojni.