Wzory umów

Najważniejsze wzory umów i dokumentów dla kierowcy. Umowa kupna sprzedaży auta, rejestracja pojazdu, wypowiedzenie OC i oświadczenie sprawcy kolizji.

Wzory umów

Strona główna PORADNIKI Wzory umów
Najważniejsze wzory umów i dokumentów dla kierowcy. Umowa kupna sprzedaży auta, rejestracja pojazdu, wypowiedzenie OC i oświadczenie sprawcy kolizji.

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Jak sporządzić ten ważny dokument? Oto wzór umowy. Umowę kupna sprzedaży auta należy przygotować w dwóch kopiach, po jednej dla każdej ze stron. Po jej...